Afdøde rigsarkivar Dybdahl om Jane Horney. D. Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Jane Horney: Generelt Daværende rigsarkivar Vagn Dybdahl havde været i sine lukkede arkiver. Her er hvad han valgte at bringe om Jane Horney i Politiken den 24. oktober 1985.


Overskrift Foto Spalte 1 ... Dines Bogø ... Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 ... Dines Bogø ... Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7