Jane Horney - Omtale i blade og aviser. D. Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Jane Horney: Generelt


I en stort opsat artikel fortæller obertsløjtnant Niels Bjarke Schou sin version af likvideringen. Planerne for likvideringen var udarbejdet i Friggagatan 4, Stockholm (rekonstrueret foto). N.B. Schou, der fortsatte sin karriere inden for Forsvarets Efterretningstjeneste, røbede aldrig de rigtige detaljer om likvideringen fra dagene omkring den 20. januar 1945. Uhyre sjældent udtalte han sig om "Jane Horney sagen".


Jane Horney i Djurgården 1941. Tv det meget kendte foto og th et sjældent anvendt foto (privateje).


Lige til sin død beskæftigede læge Hans Keiser-Nielsen (dæknavn "Doc") sig med Jane Horneys død. Keiser-Nielsen befandt sig i Stockholm i januar 1945 og på sidelinien var han involveret i sagen. I kraft af sine mange forbindelser fra Besættelsestiden lykkedes det Keiser-Nielsen at samle meget materiale om sagen. Han nåede meget tæt på den rigtige løsning.


Lily Westenholz Kiær (med dæknavnet "Lise") spillede en vis rolle i forbindelse med likvideringen af Jane Horney.


Forlægger Evan Bogan omtaler den store detaljerede bog han vil udgive om Jane Horney.


Jane Horneys bror Johan Horney korresponderede flittigt i mange år med mange forskellige personer i Danmark og Sverige. Han var i perioder meget usikker på, hvad han skulle tro om likvideringen. En righoldig korrespondance findes i flere private arkiver med hans synspunkter og teorier.


Forfatter og journalist Erik Nørgaard skrev en meget stor detaljeret bog om Jane Horney. Han er den der kommer mest tæt på, hvad der virkelig skete natten mellem den 20. - 21. januar 1945.


Modstandsbevægelsens kassemester landsretssagfører Per Federspiel og andre var ikke begejsret for, at man i firserne lavede en TV-serie om likvideringen.


Leder af Studenternes Efterretningstjeneste Arne Sejr var aktiv i undersøgelsen af Jane Horneys forhold i Sverige i 1944. Han var også med ved planlægningen af likvideringen i januar 1945.


Flere har udtalt at Arne Sejr var i Malmø i dagene omkring likvideringen. Selv har han altid fastholdt, at han lå syg i Stockholm.


Arild Hvidtfeldt beskæftiger sig meget med Jane Horneys mand Herje Granberg, der var korrespondent i Berlin for den svenske eftermiddagsavis Afton-Bladet. Ligeledes beskriver Hvidtfeldt Jane Horneys tætte samarbejde med den tyske major Horst Gilbert, der var leder af et telegrambureau i København 1938-1944.